Koulutus ja neuvontapalvelut


Tarjoamme rakennusten sisäilmaongelmiin, erityisesti kosteus- ja homevaurioihin, laboratorioanalyyseihin ja terveysvaikutuksiin liittyvää koulutusta ja konsultointia.

Olemme paneutuneet:

  • rakennusten mikrobeihin, tunnistukseen ja tulosten tulkintaan
  • mittaus- ja analyysimenetelmiin, mikrobialtistuksen toteamiseen
  • koulujen kosteus- ja homevaurioihin, terveysvaikutuksiin
  • DNA-pohjaisten analyysimenetelmien kehittämiseen
  • sisäympäristön kemikaalialtisteisiin ja kemiallisiin analyysimenetelmiin

Artikkeleita ja julkaisuja:

Microbial Exposure and Health in Schools – Effects of Moisture Damage and Renovation. Väitöskirja Teija Meklin. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A13 / 2002.

Streptomycetes in Indoor Environments – PCR Based Detection and Diversity. Väitöskirja Helena Rintala. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A2 /2003.

Tilaa uutiskirjeemme